Artikel 1 - Object
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop op de site www.kixjay.com en gesloten tussen het bedrijf Kixjay aan de ene kant, hierna "Kixjay" genoemd, en elke natuurlijke persoon die via de website een aankoop wenst te doen. website van "Kixjay" aan de andere kant, hierna "de koper" genoemd. Het feit van het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en volledige toetreding van de koper tot de huidige algemene voorwaarden die Kixjay behoudt om zijn voorwaarden te kunnen wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2 - Leveranciersidentificatie
Bedrijfsnaam: LLC KIXJAY.

EIN:

84-1898408

E-mailadres: contact@kixjay.com

Telefoonnummer: (+ 33) 6.01.29.71.22.

Bestellingen naar Europese landen worden verzonden vanuit onze vestigingen in Nimes (Frankrijk) of Hollywood (VS)

Artikel 3 - Kenmerken van voorgestelde goederen
De aangeboden producten zijn die vermeld op de website www.kixjay.com. Deze producten worden aangeboden binnen de limieten van beschikbare voorraden. De foto's op de site zijn zo getrouw mogelijk maar kunnen niet zorgen voor een perfecte gelijkenis met de aangeboden producten, vooral met betrekking tot kleuren.

Artikel 4 - Tarieven
De prijzen die verschijnen op de site www.kixjay.com zijn prijzen inclusief alle belastingen in EURO, rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling, behalve voor kennelijke fouten van onze kant. Elke wijziging in het tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van producten of diensten. Kixjay behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de site verschijnt op de dag van de bestelling de enige is die van toepassing is op de koper. De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten (zie: Levering)
Promotiecodes zijn slechts eenmaal per klant geldig en kunnen tijdens een uitwisseling niet opnieuw worden gebruikt.

Artikel 5 - Bestelling
De koper die een product wil kopen, moet:
• valideer de inhoud van zijn bestelling na controle,
• de betaling uitvoeren in de gegeven voorwaarden,
• bevestig uw bestelling en betaling. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van het hebben van perfecte kennis en het afzien van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie. De bevestiging zal de ondertekening en acceptatie van de uitgevoerde operaties waard zijn. De verkoper zal per e-mail een bevestiging van de aangetekende bestelling verstrekken.


Artikel 6: verzendkosten
De bezorgkosten van de producten zijn als volgt verdeeld:
• de basisleveringskosten die van toepassing zijn op alle bestellingen die worden geleverd in het moederland van Frankrijk en sommige landen in Europa en de Verenigde Staten zijn gratis vanaf 299 € aankoop.
• de bezorgkosten in het buitenland zijn afhankelijk van het land van bestemming en de artikelen.Artikel 7 - Betalingsvoorwaarden
De prijs is verschuldigd bij het bestellen. Betalingen worden gedaan naar keuze van de koper:
• per creditcard via Paypal zonder een account te hebben
• door Paypal 


Artikel 8 - Leveringen
Leveringen worden gedaan op het adres dat door de koper is aangegeven op het bestelformulier. De koper moet alle informatie betreffende zijn adres vermelden waarmee hij zijn bestelling kan leveren. De klant 20 € zal worden gevraagd om een ​​herlading van zijn bestelling in het geval dat zijn bestelling terugkeert wegens een gebrek aan informatie over zijn adres. Bezorgtijden zijn slechts indicatief.
In het geval dat een pakket verloren gaat als gevolg van een terugkeer naar de afzender of voor een verkeerde beschrijving, wordt de klant verantwoordelijk geacht voor het verlies van het pakket en kan er geen compensatie worden aangevraagd bij Kixjay.
Zodra de bestelling in de status "voorbereiding bezig" is geplaatst, is het te laat om het afleveradres te wijzigen.

Artikel 9 - Ruilen, retourneren, garantie en klantenservice
Alle door de verkoper geleverde producten genieten van de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar de verkoper die het zal terugbetalen via een aankooporder (neem contact met ons op voor meer details). De gebruikelijke gevolgen van slijtage vallen echter niet onder de wettelijke garantie.Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten binnen vijftien dagen na levering per e-mail worden ingediend op het volgende adres: contact@kixjay.com. Klantenservice is te bereiken: - telefonisch op (+33) 06 01 29 71 22, - per e-mail op het e-mailadres: contact@kixjay.com

Volg deze link voor uitwisselingen: 

https://kixjay.shipping-portal.com/returns/


Na ontvangst van het pakket zal Kixjay de perfecte staat van de geretourneerde goederen beoordelen. Retourzending wordt niet geaccepteerd als de geretourneerde artikelen zichtbaar zijn gebruikt of beschadigd door de klant en door dergelijk gebruik of beschadiging zijn de artikelen ongeschikt voor verkoop. Als de retourzending door Kixjay wordt geweigerd, worden de artikelen op kosten van de klant teruggestuurd naar de klant zonder dat de klant enige compensatie of recht op terugbetaling kan eisen en kan Kixjay eventuele overeenkomstige herstelmaatregelen van de klant uitvoeren.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
De verkoper is tijdens het online verkopen alleen gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, serviceonderbrekingen of andere onvrijwillige problemen.

Artikel 11 - Persoonlijke gegevens
In overeenstemming met de wet met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, kan de informatie van persoonlijke aard met betrekking tot kopers worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking. Gebruikers hebben recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die hen betreffen, in overeenstemming met de wet van 6 januari 1978.

Artikel 12 - Archivering en bewijsvoering
Kixjay archiveert de inkooporders en de facturen op een betrouwbare en duurzame ondersteuning die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. De geautomatiseerde gegevens van Kixjay worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.